Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung tâm Ngoại ngữ 3C (tiếng Trung)

- Thời gian cấp phép: Đến hết ngày 07/11/2021

- Tiếng Trung Thiếu nhi, luyện thi chứng chỉ quốc tế HSK cấp 1 và 2

Trở về