Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung cấp Công nghiệp Bình Dương


Bình Dương là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhất cả nước, tỷ trọng công nghiệp, dich vụ phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Do dó, thành lập Trường Trung Cấp Công Nghiệp Bình Dương là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xã hội hóa giáo dục Việt Nam.

Việc thành lập Trường góp phần tăng thêm chất lượng và số lượng lao động qua đào tạo phục vụ cho công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương và khu vực.

Lực lượng lao động đã qua đào tạo ở các KCN hiện chỉ chiếm khoảng 20%, đặc biệt lực lượng lao động có trình độ TCCN cho công nghiệp còn thiếu để cung cấp cho các KCN trên địa bàn.

Nhu cầu về việc làm có trình đọ nghiệp vụ cho các KCN và các doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn. Đặc biệt là lao động có trình độ TCCN phục vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó chiếm tỷ trọng rất lớn là lao động nhập cư, trình độ lao động ở mức trung bình, chưa được đào tạo theo hệ thống, họ chủ yếu được đào tạo tại các doanh nghiệp, các tổ chức huấn luyện, đào tạo cấp tốc và đưa vào làm việc.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trên, việc thành lập Trường Trung Cấp Công Nghiệp Bình Dương là cần thiết để góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực vào việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Địa chỉ: Đường DT 743, KCN Sóng Thần, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 6280176 - 6280175          - Fax: (0274) 6280091        

Email: truongtccnbd@gmail.com                    - Website: http://bdi.edu.vn

Trở về