Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương - tiền thân là Trường sơ cấp Tài chính – Kế toán, được thành lập ngày 10/10/ 1977, theo Quyết định số 706/QĐ-UB của UBND tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Đến tháng 6 năm 1988 Trường được nâng lên thành Trường Trung học Tài chính – Kế toán, theo Quyết định số 26/QĐ-UB của UBND tỉnh Sông Bé.


Ngày 29/08/1989, UBND tỉnh Sông Bé ban hành Quyết định số 39/QĐ–UB sáp nhập Trường Nghiệp vụ Thương nghiệp vào Trường và lấy tên Trường Trung học Kinh tế - Tài chính.

Tháng 7/1993 Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào danh mục các Trường Trung học chuyên nghiệp của nhà nước. Đến khi tỉnh Bình Dương được tái lập, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Bình Dương theo Quyết định số 4378/QĐ–UB, ngày 22/12/1997 của UBND tỉnh Bình Dương.

Vào tháng 03/2009, Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của UBND tỉnh Bình Dương.

Hơn 35 năm thành lập, Trường Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương luôn được xem là đơn vị có uy tín lâu năm trên địa bàn trong việc đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành kế toán như kế toán doanh nghiệp sản xuất, kế toán thuế, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán xây dựng…nhằm cung cấp nguồn lao động có chất  lượng cao cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn và các tỉnh thành trong cả nước. Từ năm 2011, trường đã có thêm các chuyên ngành mới là Hướng dẫn du lịch, Tin học ứng dụng và Tài chính - Ngân hàng đây cũng là các ngành có sức hút lao động hiện nay.

Trong những năm qua, trường đã mở rộng liên kết đào tạo tại chức, liên thông với các trường đại học có uy tín như Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Sài Gòn…

Với cam kết chất lượng đạt chuẩn đầu ra trong từng ngành đào tạo, số lượng học sinh tốt nghiệp ra trường có việc làm ngày càng tăng, chất lượng đào tạo tay nghề học sinh được các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp chấp nhận, đây là yếu tố cơ bản cho sự đổi mới phát triển của nhà trường, tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh nhà./.

Khu phố 02 - Phường Tân định - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (06503) 560 417 - 3 560 207 - 3 512 075
Fax: (06053) 511 062 - Email: tcktbd@gmail.com

Trở về