Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tên đơn vị Ngoài công lập Địa bàn
Tiểu học Nguyễn Du Phú Cường, Thủ Dầu Một
Tiểu học Hoà Phú Thủ Dầu Một
Tiểu học Phú Lợi Thủ Dầu Một
Tiểu học Trần Phú Thủ Dầu Một
Tiểu học Nguyễn Hiền Thủ Dầu Một
Tiểu học Tân An Thủ Dầu Một
Tiểu học Định Hoà Thủ Dầu Một
Tiểu học Kim Đồng Thủ Dầu Một
Tiểu học Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một
Tiểu học Lê Hồng Phong Thủ Dầu Một
Tiểu học Hiệp Thành Thủ Dầu Một
Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Thủ Dầu Một
Tiểu học Chánh Mỹ Thủ Dầu Một
Tiểu học Phú Mỹ Thủ Dầu Một
Tiểu học Phú Hoà 1 Thủ Dầu Một